Nederlands NL | Vlaams BE | Deutsch DE | English EN

Stap 10: Effectmeting en evaluatie van de sponsoring

 • Valkuilen en vergissingen

 • Effectmeting? Que?
 • Geen effectmeting, geen evaluatie
 • Geen enkele indicatie over het rendement kunnen geven
 • Sponsor geen kans bieden verbetersuggesties aan te dragen
 • Aannemen dat (sportief) succes automatisch verlenging betekent

 Sponsorwerving in Tien Stappen
 Voorbereiding
1. Sponsorplan, onderzoek & strategie
2. Ontwerp sponsorpakket
3. Potentiële sponsors selecteren
4. Sponsorbrief, brochure & presentatie
 Acquisitie
5. Sponsors zoeken & benaderen
6. Oriënterend gesprek met de sponsor
7. Ontwerp sponsor aanbod op maat
8. Onderhandelen & sponsorcontract
 Implementatie
9. Activering & coördinatie
10. Effectmeting & evaluatie

Zijn we goed bezig?

Hoe verloopt de sponsoring? Behaalt de sponsor de gewenste resultaten? Zijn we eigenlijk wel goed bezig? Dit zijn slechts een paar vragen die de sponsor zich afvraagt na verloop van tijd, of vlak voor de contractverlenging. Als het goed is stelt u zich deze vragen ook. Daarom is het verstandig om regelmatig het effect van de sponsoring te meten, en vervolgens het partnerschap te evalueren.

Effectmeting van sponsoring

Sponsoring is één van de krachtigste marketingcommunicatie-instrumenten, maar tegelijkertijd ook één van de lastigste vanwege het gebrek aan succesindicatoren. Een sponsor kan enorm veel profiteren van sponsoring, maar zonder inzicht in het succes weet de sponsor niet wat de campagne écht oplevert. Toch zijn er verschillende manieren waarop u de sponsor kunt helpen om inzichtelijk te krijgen wat het rendement is, bijvoorbeeld met een nulmeting. Doorslaggevende informatie die een partij langer kan binden.

Evaluatie van de sponsoringcampagne

Het partnerschap kan op verschillende momenten worden geëvalueerd: voor het aflopen van de overeenkomst of halverwege. Het is belangrijk dat u het evaluatiegesprek goed voorbereidt en daarbij over zoveel mogelijk informatie beschikt over de afgelopen periode. Dat helpt de sponsor om inzicht te krijgen in het succes van de samenwerking, zodat u samen ook in de toekomst uw doelen bereikt. Een krachtig partnerschap is uiteindelijk het beste voor beiden.

 • Mediability helpt u met...

 • meedenken met de sponsor over doelstellingen meten
 • ontwikkeling van meetmethoden en meetfactoren
 • effectmetingen vooraf, tijdens en na afloop
 • betrouwbare informatie voor een realistische evaluatie van het partnerschap
 • marketing- en sponsortechnische ondersteuning tijdens het evaluatiegesprek
 • nog meer…