Nederlands NL | Vlaams BE | Deutsch DE | English EN

Boeken voor de professional

Mediability selecteert voor u de beste boeken voor de professional over sponsoring en sportmarketing:

Handboek sponsoring en fondsenwerving voor non-profit organisaties
Hans van der Westen
Hardcover / 317 blz.
Nederlandstalig
Walburg Pers / november 2010

Het Handboek Sponsoring en Fondsenwerving voor non-profit organisaties is een concrete, stap-voor-stap handleiding om meer te halen uit sponsoring en fondsenwerving. Of u nu op zoek bent naar extra gelden voor een goed doel of een lokale instelling op het gebied van zorg of welzijn, onderwijs of milieu, amateursport of cultuur, voor een kleine vrijwilligersorganisatie of een professionele instelling Ė de methoden en technieken om succesvol fondsen te werven zijn overal hetzelfde. Dit boek geeft praktische handreikingen om sponsors of een grote groep vaste donateurs te werven.

Bestel direct!

Belastingplicht voor de vennootschapsbelasting
van stichtingen en verenigingen

H.J. Bresser
Boek, paperback / 274 blz.
Nederlandstalig
Sdu juridisch / 2010

In dit boek worden de recente ontwikkelingen rondom de wettelijke bepalingen rond de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen tegen het licht gehouden. Ruime aandacht wordt geschonken aan de diverse subjectieve vrijstellingen. Dit boek biedt de bestuurder, de fiscaal adviseur, maar ook de belastingambtenaar een uitgebreid naslagwerk bij het zoeken naar het antwoord op de vraag of een stichting of vereniging aan de vennootschapsbelasting is onderworpen, of een vrijstelling geldt, en hoe een aantal specifiek voor de stichtingen en verenigingen bedoelde regelingen dient te worden uitgelegd.

Bestel direct via Managementboek.nl of Bol.com!

Gids voor verenigingsbestuurders: Fiscale en juridische aspecten
Ton van Baar, Peter van Oosten de Boer
Boek, paperback / 166 blz.
Nederlandstalig
Kluwer juridisch / 7e druk / 2009

Door de veelheid van haken en ogen rondom verenigingen is het idee ontstaan om aan de financiŽle en juridische mogelijkheden en onmogelijkheden van de vereniging als organisatievorm een praktisch boekje te wijden. Beknopt, duidelijk, leesbaar en hanteerbaar voor niet-juristen. 'Verplichte' stof voor secretaris en penningmeester.

Bestel direct via Managementboek.nl of Bol.com!

Sport en Fiscus
Pieter Asjes, Arjan Bisseling, Wilbert Nieuwenhuizen
Boek, paperback / 244 blz.
Nederlandstalig
Kluwer juridisch / 3e druk / 2009

Alle fiscale aspecten die de sportwereld raken komen aan de orde. Het boek is geschreven vanuit het perspectief van de sportwereld, dus vanuit de sporter, trainer, de club of bond, de organisator van wedstrijden en de sponsor. Het is voor hen een naslagwerk om te kijken met welke fiscale zaken ze te maken kunnen krijgen. Dat geldt zeker voor alle penningmeesters van de talloze sportclubs die Nederland kent, maar ook voor de bij de sport betrokken belastingadviseurs, accountants en managers. In deze derde herziene druk is het boek aangepast aan alle nieuwe regels en rechtspraak in Nederland.

Bestel direct via Managementboek.nl of Bol.com!